Колко е важно работодателят да се погрижи за психичното здраве на служителите си?

Колко е важно работодателят да се погрижи за психичното здраве на служителите си?

2023-06-12 13:32:07

В днешната бързоразвиваща се и постоянно изискваща работна среда, не може да се подценява значението на психичното здраве. За целите на поддържане добро психично здраве, отговорните работодатели осъзнават важността на подкрепата, която трябва да предоставят на своите служители. Като осигурят достъпни и комплексни услуги за психично здраве, работодателите не само изразяват ангажираност към благосъстоянието на служителите си, но и се възползват от множество предимства, включително повишена продуктивност, намалена отсъственост и подобрена работна атмосфера.

- Подкрепа на здрав работен екип

Работодателите, които отчитат значението на психичното здраве, знаят, че здрав работен екип е продуктивен екип. Предлагайки достъп до услуги в грижа за психично здраве, те създават обстановка, в която служителите се чувстват подкрепени и ценени, което води до удовлетвореност и лоялност. Освен това, инвестирането в инициативи за подобряване на психичното благополучие създава позитивна и здравословна работна среда, което повишава мотивацията на служителите.

- Ранно въздействие и предотвратяване

Едно от ключовите предимства на предоставянето на услуги за психично здраве от страна на работодателя е възможността за превенция и навременно предотвратяване на евентуални проблеми. Редовните проверки на психичното здраве, консултациите и обученията могат да помогнат за идентифицирането и адресирането на проблеми, преди те да се задълбочат. Като активно подкрепят психичното здраве на своите служители, работодателите могат да намалят влиянието на стреса, тревожността върху работната производителност и повишат общото благополучие на служителите.

- Намаляване на стигмата

Много хора все още се колебаят да потърсят помощ за проблеми с психичното здраве поради свързаната с това стигма. Успешните компании активно спомагат за намаляването й и показват посоката като предлагат услуги в подкрепа и грижа за психичното здраве. С нормализирането на разговорите за психичното благополучие и предоставянето на поверителни сесии с психотерапевти, работодателите могат да подпомогнат своите служители да търсят помощта, от която се нуждаят, без страх от дискредитация. Грижата за служителя е все по-силно засегната в новите стандарти, възгледи и разбирания за добър мениджмънт и правилно управление.

- Повишена продуктивност и представяне

Благополучието на служителите и работната им производителност са взаимосвързани. Когато се удовлетворяват психичните нужди на служителите, те са по-ангажирани, фокусирани и продуктивни. Услугите за психично здраве, като програми за управление на стреса, обучения по устойчивост и сесии за майндфулнес осигуряват на служителите необходимите инструменти за справяне със стреса на работното място. В резултат на това те могат да изпълняват задълженията си на високо ниво, което допринася за общия успех на организацията.

- Намалено отсъствие и текучество на кадри

Проблемите с психичното здраве могат да оказват значително въздействие върху нивата на отсъственост и текучеството на служителите. Тези служители, които се борят с проблеми с психичното здраве, често имат нужда от отпуски за възстановяване или са по-склонни да напуснат. Когато работодателите предоставят услуги за психично здраве, те показват отношение към благосъстоянието на човешкия ресурс, намалява се отсъствието и се подобрява задържането на служителите. Това, от своя страна, води до намалени разходи за набиране на нови служители и обучение в организацията, а също подпомага нейния висок рейтинг и конкурентност в предлаганите условия на пазара на труда.

Значението на предоставянето на услуги за психично здраве от страна на работодателя е огромно в съвременната динамика на работната среда. С това те придават значение на благосъстоянието на своите служители и се възползват от предимствата на повишена им ангажираност. А с нарастващото признание на психичното здраве като важен аспект от общото благосъстояние, работодателите играят важна роля в подкрепата на нуждите от психично здраве на своите служители.

Ние от iMatter имаме богат опит в подкрепата на психичното здраве на служителите в над 70 компании и с удоволствие бихме помогнали в това начинание.