Тест: Умеете ли да отстоявате истината?

Тест: Умеете ли да отстоявате истината?

2018-09-27 16:53:44

Трудно е да отстояваш истината в днешно време. Отстояването при някои хора е черта от характера, но при други - нещо, което се придобива и извоюва с времето. Да изразиш ясно позиция понякога е невъзможно, дори когато знаеш, че трябва да го направиш. Има хора, които се справят с лекота, а други ги е страх. Ти от кои си?

Към всеки от въпросите, които Ви предлагаме, има 3 възможни отговора. Изберете един от тях.

 

1. Приятелят Ви се намира в затруднено положение:

а) Вие се стараете да избягвате срещите с него и не се намесвате

б) незабавно му се притичвате на помощ

в) обръщате се за помощ към своите приятели.

2. Ако трябва да се сключи някакъв договор, то Вие:

а) вярвате на думата

б) за по-голяма надеждност правите това в писмен вид

в) поемате неангажиращи Ви задължения, от които можете лесно да се откажете при удобен случай.

3.Когато възникват трудности:

а) губите увереност в себе си и се отказвате от замисленото

б) изчаквате известно време с надеждата, че всичко ще се нареди

в) трудностите пораждат у Вас желание да ги преодолявате.

4. Ако неочаквано Ви зададат неприятен въпрос:

а) отговаряте, използвайки първия аргумент, който Ви дойде наум

б) дълго мислите и едва тогава отговаряте

в) отговаряте веднага и обикновено вярно.

5. Ако се налага да се появите пред аудитория:

а) това Ви смущава и Вие се притеснявате

б) това ни най-малко не Ви сковава

в) това дори Ви доставя известно удоволствие.

6. Ако по време на спор сте забелязали, че грешите, то:

а) веднага поправяте грешката

б) макар и да знаете, че сте допуснали грешка, продължавате да се придържате към своето мнение

в) преставате да спорите.

7. Според Вас, да се  отстоява истината:

а) съвсем не е толкова просто и всичко зависи от случая

б) може да донесе слава

в) е важно и необходимо.

8. Когато спорите с приятел, който е на друго мнение, то:

а) обикновено Ви се удава да го разубедите

б) запазвате собственото си мнение

в) на него му се удава напълно да Ви разубеди или Вие, макар и отчасти, променяте мнението си.

9. Когато спорът придобива ожесточен характер:

а) Вие се ядосвате

б) оставате спокоен, защото това е най-добрият начин да бъдете убедителен в спора

в) повишавате тон.

10. Адресите и телефоните, които често са Ви необходими:

а) не записвате, тъй като лесно можете да ги намерите

б) записвате ги

в) запомняте.

11. Запознали сте се с някого и срещайки го отново:

а) веднага го познавате

б) не можете да си спомните името му

в) знаете, че някъде сте го срещали, но не можете да си спомните къде и кога.

12. След много оживена дискусия:

а) отлично помните всички аргументи на опонента си

б) смятате, че е по-добре, че сте ги забравили

в) не можете да си спомните най-важното.

13. Обикновено, влизайки в спор:

а) желаете да имате някаква изгода от този, когото защитавате

б) желаете да предизвиквате възхищение сред околните

в) искате да защитите онези, които имат нужда от това.

14. Ако някой от приятелите Ви се заблуждава в нещо, то:

а) Вие открито се изказвате против това

б) поддържате го, знаейки добре, че той се заблуждава

в) въздържате се от разговор по тази тема.

 

ПРЕБРОЙТЕ ПО ТАБЛИЦАТА СЪБРАНИТЕ ТОЧКИ И ГИ СУМИРАЙТЕ.

 

  А Б В
1. 0 2 1
2. 1 2 0
3. 0 1 2
4. 0 1 2
5. 0 1 2
6. 2 0 1
7. 0 1 2
8. 2 1 0
9. 0 2 1
10. 1 2 0
11. 2 1 0
12. 2 0 1
13. 0 1 2
14. 2 0 1

 

Повече от 26 т.

Вие сте борец за правда. Освен това притежавате редица добри делови качества. Проявявате ги, когато от абстрактните разсъждения за необходимостта да казвате истината, преминавате към делата - практически осъществявате справедливи идеи.

Уверени сте и това Ви прави авторитетен.

 

От 11 до 26 т.

Често влизате в ролята на защитник на несправедливо обвинен човек. Но усилията Ви невинаги се увенчават с успех. В името на борбата за справедливост, можете да прибегнете и към нечия помощ. Когато се допитваме до другите, те ни харесват. Това е начин да печелим силни съюзници, особено на високи позиции. А в крайна сметка няма нищо лошо в това да поискаме съвет.

 

По-малко от 11 т.

Вие избягвате ситуациите, в които е необходимо да бъде разрешен някакъв спор (какъвто и да било). Струва Ви се толкова сложно, че когато все пак решите да вземете страна, Вие често не постигате успех.

Старайте се да сте информирани и наблягайте на познанията. Те ни правят по-сигурни в себе си, а оттам и по-убедителни. Знания, подкрепени с отлични доказателства винаги помагат в спора.