Фактори, влияещи върху психичното здраве на децата и младите хора по време на изолация.

Фактори, влияещи върху психичното здраве на децата и младите хора по време на изолация.

2020-12-02 18:29:24

Фактори, влияещи върху психичното здраве и благосъстоянието на децата и младите хора по време на изолация (lockdown):

Самота

Самотата се счита за ключов рисков фактор заради връзките й с психичното здраве, като подчертава потенциалното увеличаване на психологическите проблеми, които биха могли да възникнат. Поради социалното сравнение, споделеният опит при изолация може до известна степен да смекчи негативното въздействие на самотата. И въпреки споделените трудности от изолацията, децата и младите хора изпитват самота. Това е следствие от липсата или намаляването на контактите с приятели и съученици, в етап на развитие, когато взаимодействието с връстници е важно за изграждането на концепцията за себе си и в крайна сметка за психичното здраве и благосъстояние.

Какво можем да направим? Повече физически дейности и упражнения, както и осигуряването на повече възможности за онлайн контакти и срещи с връстници.

Притеснения за училището и бъдещето

Тревоги и притеснения около образованието обхваща всички възрасти: липсващо училище, преходи и отсъствие от училище (начална училищна възраст), академичен натиск, усвояване на новости, които онлайн или дистанционната форма на обучение изискват, както и съпътстващите трудности около правилното й и качествено протичане. Училището често е първото място, където децата и младежите могат и търсят подкрепа за своето психично здраве и благосъстояние. Констатациите тук подчертават значението на училищата като агенти на общественото здраве и значението на тяхната роля в отговор на подобни кризи. Тази променлива реакция може да има последици за родителите и децата. Възможна е появата на родителски притеснения относно връщането на децата в училище, както притеснения относно това, че детето е разстроено и не разбира социалните мерки за отдалечаване.

Доверието между институции, учители и родители е изключително важно. Взаимната помощ, както и съзнаването на споделената отговорност, също.

Тревожност и несигурност - доходи, работа и кариера

Новите доказателства от пандемията COVID-19 показват, че като цяло много възрастни се чувстват тревожни или притеснени за бъдещето. От една страна, възрастните, които са безработни споделят, че не се справят добре, като една четвърт от тази група се чувства безнадеждно с основните опасения относно финансовата сигурност. Родителите, които работят, също съобщават за трудности при балансирането на нуждите на детето си с изискванията на работата. Освен това родителите на деца със специални образователни потребности изпитват по-високи нива на стрес и се нуждаят от повече подкрепа, за да се справят с промените в поведението на децата си.

Тези тревоги и настроения лесно могат да се уловят от децата и пренесат върху тях. Постарайте се да не го допускате.