Емоционалната интелигентност и отражението й върху ежедневието ни

Емоционалната интелигентност и отражението й върху ежедневието ни

2021-10-04 22:16:03

Обикновено в ежедневието си, никой от нас не си задава въпроса „Аз емоционално интелигентен ли съм или не съм“. И въпреки това, тя е едно от най-важните умения в живота на всеки един от нас. Благодарение на способността ни да разбираме, да управляваме, оценяваме и развиваме собствените си емоции и отчасти тези на околните, ние градим лично и професионално израстване и успехи.

Емоционалната интелигентност е вид интелигентност, понятие в психологията, което подлежи на множество изследвания и тестване.

Тя е високо ценено качество и ни дава добър инструмент за създаване на стабилни връзки, професионални успехи и личностно обогатяване.

Има няколко основни признака, по които можете да разберете до колко е развита Вашата емоционална интелигентност, като тук искам да вметна едно уточнение - има разлика между това да си емоционален и да притежаваш висока емоционална интелигентност.

Множество ситуации, които са се случвали в ежедневието ни, ситуации, които са ни карали да се обърнем към самите нас и да анализираме емоциите и поведението си са индикатор за това, колко силно е развита у всеки от нас. За да подкрепя думите си с примери,  в следващите редове ще се опитам да илюстрирам няколко от тях.

Стремеж към разбиране на околните.  Или с други думи казано, Вие сте като един изследовател, който непрекъснато се интересува от емоциите и причините за поведението на хората, това как те преживяват и разбират чувствата си. Искате да разберете и да си обясните състоянието на човека срещу вас. Този процес е като огледало и ви помага да стигнете до различни прозрения за себе си.

„Аз мога – Аз не мога“ –  Вие сте човек, който е наясно със способностите си и същевременно с това и със слабостите си. Всеки от нас крие недостатъците си и това до някъде е разбираемо. Обикновено се стремим да покажем себе си в най-добрата светлина и хората да ни оценят заради силните ни страни. Истинското изкуство обаче се крие в това, да можем да ценим и осъзнаваме и недостатъците си, да се стремим към доизграждане на личността и да търсим механизми, чрез които да подобрим чертите си. Защото нищо и никой не е съвършен и същевременно всеки и всичко е. Това, което ние отчитаме като недостатък може да бъде предимство и мечта за друг.

„Вчера, утре или сега?“ – Високо емоционално интелигентните хора имат таланта да се фокусират върху момента и да живеят в него, без това да им пречи да отчитат минал опит и бъдещи планове.

Обикновено те се отдават и предпочитат да изживеят пълноценно емоцията си тук и сега.

Това е една добра копинг стратегия, която ни фокусира и не ни остава дълго в страдане по миналото или очакване и надежда за бъдещето.

„Моето настроение – това съм аз“ – хората, притежаващи средно или високо ниво на емоционална интелигентност са активни. Активни в това да анализират, изучават и разбират себе си, за да имат инструментите да променят настроението и емоциите си. Те се стремят да бъдат „ господари на емоциите си“ в смисъла на това, че когато изпитват гняв, тъга, обида, ревност, страх - те са в състояние да разберат и самоосъзнаят тези чувства. Умеят да ги вербализират и назоват. Силно отчитат връзката между  мисли, тяло и чувства и умеят да си отговарят на въпроса – Защо се чувствам точно така, точно в тази ситуация?.

„Двигател с вътрешно горене“ – това е един много метафоричен начин да опиша мотивацията за поведението на емоционално интелигентния човек. Ако например вземем двигателя като синоним на мотивацията, а израза „с вътрешно горене“ е енергията, която идва от самите нас, нашата вътрешна сила.

Емоционалната интелигентност е присъща на хора, които винаги се мотивират от вътрешни фактори, а не от външни. Поведението им е обосновано и рядко продиктувано от външни влияния.

Емпатия -  това е задължително „условие“. Емпатията или способността ни да разбираме и съпреживяваме емоциите на хората са едни от водещите качества на тези хора.  Случвало ли ви се е да стоите до човек (или самите вие да сте такъв),  който с присъствието си вдъхва съпричастност и сякаш можете всичко да му споделите? Обикновено, когато сме около такива хора се чувстваме спокойни и разбрани, те имат таланта да слушат и да чуват това, което казваме.

Интуиция - Хората с висока емоционална интелигентност притежават силна интуиция. Те разчитат на нея при вземането на важни решения и решаването на различни дилеми.

Изкуството да казваш „НЕ“ -  Ако трябва да си призная, това е любимата ми точка. Любима, защото всеки ден се сблъсквам с хора, които не само не могат да поставят своите граници и да кажат „не, благодаря“, а и често това се превръща в проблем, който създава пречки в социалното им развитие, изграждането на стабилни контакти и връзки и личностно израстване.

В тази на пръв поглед лесна ситуация, се корени способността ни да зачитаме освен тези на другите, преди всичко нашите желания и емоции. Да умеем да се съхраняваме и пазим, без да се страхуваме от чувствата на другия.

Това са само малка част от маркерите, по които можете да разпознаете емоционалната интелигентност както в себе си, така и в околните.

Важно е да знаем обаче, че тя не е статична величина, а напротив – динамичен, процес, който цели израстване и градация на личността и връзките ни със заобикалящия ни свят.

Всеки от нас се е сблъсквал с множество ситуации, които са му давали възможност да опознае в дълбочина себе си, ситуацията, поведението и емоциите, които преживява. Всеки от нас носи пламъка на емоционалната интелигентност и високата диференциация и има потенциала да го разпали и подклажда през целия си живот.

Автор: Фотка Георгиева