Тревожност на работа

Тревожност на работа

2022-01-04 19:05:50

Във времена на пандемия, много от нас се сблъскват лице в лице с редица непредвидими и плашещи проблеми, затова ни се налага да живеем с по-високи нива на тревожност. Тревожността възниква вътре в нас, когато чувстваме заплаха и се притесняваме да не изгубим нещо, на което държим, било то близък човек, клиенти, доходи, жилище.

От друга страна - лекото ниво на тревожност ни помага да се борим и ни мотивира донякъде. Известно безпокойство е нормално и е неизбежно.

Но дали ние и нашите клиенти, работодатели и колеги изпитваме всъщност „нормално“ ниво на тревожност?

Нека видим как тревожността ни влияе на работното място:

Мащабните изследвания казват, че повишените нива на дори нормалната, неклинична тревожност може да изкриви нагласите, поведението и изпълнението на задачите. Тревожните хора често са недоволни от работата си. Ако това продължава, недоволството може дори да подтикне хората да търсят друга работа и в крайна сметка да напуснат.

Знаем също, че тревожността пречи на начина, по който се справяме с работата си. Разтревожен, неспокоен човек е склонен да е по-малко уверен, че притежават ефективни умения. Той е повече песимистично настроен и се чуди дали това, което прави, има значение. По този начин става по-малко продуктивен. А тревожните хора често имат лоши отношения с колегите си. Може дори да е неприятно те да бъдат наоколо.

Тревожността може да удари всички нива на работа. Тревожни и емоционално нестабилни ръководители са склонни да имат по-малко сплотени екипи в сравнение с по-спокойно ръководство.

Подобно на много други неща в организационния живот на дадена фирма, нестабилността и разрушителната тревожност на висшето ръководство може да се прояви и на по-долните нива от структурата. Тревожността може да бъде заразна.Тревожните мениджъри избягват иновациите, полагат по-малко усилия за мислене за бъдещето и  приемат конкуренцията като твърде заплашителна, което води до паника и грешки.

Ето някои практични съвети, които можете да приложите в качеството си на мениджър:

1. Преди всичко не забравяйте, че всички ще се сблъскаме с известно безпокойство. Прекалено много непредвидими неща се случват в работата и личния ни живот и е неизбежно. Така че приемете, че ще се чувствате неспокойни в някои дни. Въпросът е да не се превръща в хронично състояние.

2. Обръщайте повече внимание на служителите и колегите си, защото хората имат склонност да страдат в мълчание. Ако сте мениджър, насърчавайте въпросите във вашия екип. Дръжте ги в течение какво наистина се случва и какво вероятно ще се случи. Нарисувайте възможно най-точна картина. Ясно е, че не може да гарантирате нищо, но по-доброто усещане за бъдещето може да им помогне да спят по-добре през нощта.

Полезно и препоръчително е да полагаме грижи за психичното здраве - за нашето собствено, за това на служителите и колегите, пряко повлияни от взаимовръзката с нас.