Блог

Дрехите в сънищата

Сънищата с дрехи касаят нашата персона (в превод "маска") или лицето, с което човек се представя пред света. Това са нашите социалните роли в работата, семейството, приятелите или други социални кръгове. Нашето усещане как сме или искаме да бъдем възприемани от другите. Това е сценичното облекло, с което прикриваме истинската си уязвима човешка същност. Понякога персоната много се доближава или отговаря на истинската същност, но понякога се различава и сънят подсказва, че може би имаме нужда от "нови дрехи".