Политика за отмяна

Политика за отмяна на час

Всяка промяна/отмяна на запазени часове се прави през потребителския профил.

В случай, че запазен час за сесия трябва да бъде отменен:

  • Клиентите могат да отменят запазен час за сесия до 24 часа преди датата на провеждане.
  • Отмяна на час за запазена сесия между 24 и 6 часа преди часа за провеждане на сесията е възможна само веднъж.
  • Отмяна на запазен час за сесия по-рано от 6 часа в деня преди часа за провеждане на сесията не е възможна. Независимо дали клиентът може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на часа.

В случай, че е закупен час, но не е запазен такъв и клиентът не желае да се възползва от него:

  • Сумата ще бъде възстановена обратно в размер на 90%, ако искането е предявено в срок от 5 работни дни след заплащането на часа. След изтичането на този срок връщането на сумата за закупени, но неизползвани часове е невъзможно.