Политика за отмяна

Политика за отмяна на час

Всяка промяна/отмяна на запазени часове се прави през потребителския профил.

В случай, че запазен час за сесия трябва да бъде отменен:

  • Отмяна на запазен час за сесия е въможен до 6 часа преди сесия. Но отмяна на сутрешна сесия след 23ч на предходния ден не е възможно.
  • Отмяна на час за запазена сесия между 24 и 6 часа преди часа за провеждане на сесията е възможна само веднъж.

В случай, че е закупен час, но не е запазен такъв и клиентът не желае да се възползва от него:

  • Сумата ще бъде възстановена обратно в размер на 90%, ако искането е предявено в срок от 5 работни дни след заплащането на часа. След изтичането на този срок връщането на сумата за закупени, но неизползвани часове е невъзможно.