Катина Георгиева

684 проведени сесии

Автобиография

Hello! My name is Katina Georgieva and I am a Counselling Psychologist in training. I uncovered the magic of Psychology by chance when I moved to study in the United Kingdom and I realised it was my calling. I graduated with BSc (Hons) in Applied Psychology after which I completed MSc in Psychological Counselling. I am currently in the process of completing Doctorate in Counselling Psychology. I chose this field because it is underpinned by the holistic approach to understanding people and through the combined use of scientific evidence and appropriate communication to help the individual manage their difficulties. I have experience in counselling people from various age groups, ethnic and social backgrounds. I have spent 2 years working as a trainee Counselling Psychologist in Lifelink which is a third sector organisation providing psychological support in Glasgow, Scotland. I have also gained experience in counselling young people as part of my placement in NHS setting in a medical centre in Glasgow. I was lucky to have had the opportunity to work for the Mission Wings Foundation in the Complex for Social Services for Children and Families in Stara Zagora, Bulgaria. My current placement is in a Perinatal Service in Edinburgh, Scotland where I specialise working with Postnatal Anxiety and Depression, PTSD and the transition to motherhood/parenthood. I am trained in different counselling approaches such as Person-centred, CBT but I also draw on Mindfulness, Compassion-focused and Schema therapy. However, I have learned from experience that approach underpinned by respect and empathy for the individual differences and difficulties of each person is crucial in counselling. For this reason, the type of counselling I offer is collaboratively tailored according to the needs and preferences of the person I work with. Each one of us has experienced situations in which they needed to be listened to with genuine understanding, to be supported, to improve their self-awareness, or to understand and consider their difficulties from a different perspective in order for their wellbeing to improve. I have been on the both sides of counselling and I am aware of the challenges but also the relief it could bring.     

I work with depression, anxiety (including health and social anxiety), panic attacks, burnout, stress, interpersonal relationships, phobias, OCD, low self-esteem, sleep difficulties, existantial crisis, anger management, self-harm, perinatal depression and anxiety, PTSD, transition to parenthood, and suicidal ideation. I can also provide crisis intervention and risk management.      

Здравейте! Казвам се Катина Георгиева и съм докторант по консултативна психология. Съвсем случайно открих магията на психологията, когато отидох да уча във Великобритания и усетих, че това е моето призвание. Завърших научен бакалавър по приложна психология, след което се насочих към магистратура по психологическо консултиране и докторантура по консултативна психология. Избрах тази професия, тъй като се базира на стремежа да опознава човека цялостно и чрез науката и правилната комуникация, да му помогне да преодолее трудностите си. Имам почти тригодишен опит в консултирането на хора от всякакви възрасти, националности и социални прослойки. Работих две години като стажант консултативен психолог за Лайфлинк (Lifelink - неправителствена организация за безплатна психологическа помощ в Глазгоу, Шотландия) предимно с възрастни. Придобих опит и в консултирането на тийнейджъри, работейки като стажант консултативен психолог в медицински център в Глазгоу. Имах щастието да получа опит и в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. В момента съм стажант в Единбург, Шотландия, специализиращ в работата с пред- и след-родилни емоционални трудности, следродилна депресия и тревожност, както и постравматичен стрес и трудности свързани с адаптирането към майчинството/родителството. Обучена съм в различни методи на консултиране като личностен и когнитивно-поведенчески, но използвам също и майндфулнес, схема терапия и терапия с фокус върху съчувствието. Имам и богати теоретични познания в различни школи и типове психология, но опитът ми ме е научил, че уважението и емпатията към различията и трудностите на всеки един човек са от най-голямо значение. По тази причина консултирането, което предлагам е изцяло съвместно изградено и съобразено с нуждите и изискванията на човека, с когото работя. Всеки от нас е изпадал в ситуации, в които е имал нужда да бъде изслушан с разбиране, да бъде подкрепен или да погледне себе си или трудностите от друга гледна точка, за да се подобри неговото психическо и физическо зраве. Била съм от двете страни на консултирането и съм наясно с предизвикателствата, но и с облекчението, което може да донесе. 

Освен долуизброените, имам опит в работата и с обсесивно-компулсивно разтройство (ОКР), хипохондрия, ниско самочувствие, самоубийствени мисли, самонараняване, справяне с гнева, следродилни емоционални състояния и адаптация към ролята на родител.  

Психолог Психотерапевт
Партньорски взаимоотношения Бърнаут Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Панически атаки Екзистенциална криза Детско-юношески Хипохондрия Фобия Кризисна интервенция Депресия Проблеми със съня Хранително разстройство Зависимост Лгбт Посттравматичен стрес

Образование

Glasgow Caledonian University

Doctorate in Psychology in Counselling Psychology / Докторантура по Консултативна Психология

2018-09-24 - 2023-09-30

University of Cumbria

BSc (Hons) in Applied Psychology / Научен Бакалавър (С почести) по Приложна Психология

2013-09-23 - 2017-07-19

Glasgow Caledonian University

MSc in Psychological Counselling / Научен Магистър по Психологично Консултиране

2017-09-25 - 2018-08-23

Статии от Катина Георгиева

Няма налични видими статии