Габриела Гатева

97 проведени сесии

Автобиография

Казвам се Габриела Гатева - магистър психолог, базов консултант по позитивна психотерапия;

 Основни ценности в живота ми са моето семейство и професия, където влагам всичките си усилия и сърце. Вярвам, че всеки е длъжен да реализира себе си, обединявайки личните си стремежи и мечти с грижата за околните.

Като психолог притежавам дългогодишен опит при работа с възрастни хора и хора с физически увреждания – това ме е научило да се изправям безкомпромисно пред лицето на страданието. Да го посрещам смело и открито, стремейки се да открия ресурса в човека, независимо от състоянието му.

Срещала съм хора, на които живота е отнел всичко – останали без препитание и близки. Да помогнеш на такъв човек  да намери отново смисъла е огромно предизвикателство. Но аз обичам предизвикателствата. Убедена съм, че всеки притежава два изключително важни ценностни ресурса – вяра и смисъл, които са определящи за всичко останало.

Вярата в добрия изход, в промяната.

Вярата, че винаги те очаква нещо добро.

Вярата, че си способен на всичко.

И тук идва смисъла.

Когато животът ти има смисъл си способен и на невъзможното.

В работата си се сблъсквам с проблеми от различно естество, породени от влошени взаимоотношения, нарушена семейна среда, както и личностни дефицити, които рефлектират върху цялостната дейност, живот и интимна сфера на клиентите. Имам опит в преодоляване на последствията от прояви на домашно насилие, токсични връзки, съзависимост към партньора и развиване на себеуважение, здравословни граници и любов към себе си. Използвам комплексен подход, съчетавайки методи от позитивна психотерапия, логотерапия, психосоматика, когнитивно-поведенческа терапия, транзакционен анализ, техники от енергийната психология - ТЕС, Енергийна матрица, съобразно спецификата и индивидуалността на клиента. 

В процеса на създаване на терапевтична връзка държа на изграждането на доверие, конфиденциалност и взаимно уважение, което се усеща още от първия сеанс. 

 Свободното си време споделям със семейството ми и дъщеря ми. Имам интерес към творческо писане, пътуване, книги, изкуство и архитектура. Друга моя кауза, освен психологията е синдикалната дейност - грижата за човека, правото на достоен труд, заплащане и необходимостта от защита на личността от психосоциалните рискове  са важна посока в моята работа, на която посвещавам участието си в доброволни инициативи.

 

"Големият лечебен фактор в психотерапията е личността на терапевта, която не е дадена априори.Той, факторът, представлява висше постижение, а не доктрина. Теориите са неизбежни, но са прости помощни средства. Всеки терапевт има не просто свой метод - самият той е методът!"

Карл Юнг

Статии и публикации:

§ Участие с доклади на Националната научно-практическа конференция по Психология на Българската школа по психоанализа през 2021г. - “В преследване на бащиното одобрение - функция на мъжа в индивидуацията на жената”;

§ “Амбивалентност на майчината фигура -  роля и влияние на женския образ при формиране на мъжката идентичност” 

§Съавторство в научна публикация под редакцията на акад.проф. д-р Дроздстой Стоянов - Г. Гатева, Е. Минчева, З. Тенев, С. Добринова, 2021г. бр.1, 4 Психично здраве - “Психиатричната симптоматика в контекста на биологична обусловеност и социокултурно влияние”.

Статия на сайта на Обекти:

"Несъществуващите граници на емоционалното насилие"

https://www.obekti.bg/chovek/nesshchestvuvashchite-granici-na-emocionalnoto-nasilie

Статии на сайта на psiholozi.com:

§ “Отхвърлените емоции”;

§ Съвършеният партньор - как попадаме в клопката на идеализирането”;

§ “Овладяване на емоциите в общуването - път към пълноценната връзка с другите”;

§ Телесният симптом - сигнален маркер на скрито емоционално страдание”;

§ “Правилната самооценка - белег на вътрешна зрялост”;

§“Генезис на страха - роля, функции и присъствие в човешкия живот”

§” Токсичната майчина любов”

 Статии на сайта на lifemedia:

§ “Страданието”;

§ “Помагането”;

§ “Капанът на позитивното мислене”.

Участие в различни онлайн обучителни семинари:

- Уебинар на тема "Бърнаут и стрес" с д-р Клаус Гщирнер на Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ;

- Уебинар на тема”Онкология и логотерапия” с д-р Клаус Гщирнер на Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ;

- Уебинар на тема “Пристрастявания и зависимости - как да ги преборим чрез смислова терапия” с Габриеле Хус на Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ;

- Уебинар на тема “Страхове и паник атаки - как да се преборим с тях”с д-р Клаус Гщирнер и д-р Ефтим Парушев на  Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ.

Инициативи:

- Участие в гореща линия за оказване на психологическа подкрепа при сигнали за  насилие и тормоз на работното място като синдикален председател и психолог в сътрудничество с КНСБ - гр. Габрово -

За периода 26-29 април 2021г.;

За периода 4-8 октомври 2021г.;

- Участие с доклад “Защита от тормоз и насилие - основно човешко право” и дискусия в подкрепа на ратифицирането на Конвенция 190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда на заседание на Регионален съвет на КНСБ - 26.01.2022г.

- Участие в Кръгла маса на тема “ Без насилие и тормоз на работното място” в рамките на Програма  “ Социален диалог - Достоен труд” и КНСБ - 28.04.2022г.

Моите компетенции и сфери на дейност:

Психологично консултиране;

Психотерапия;

Психолог
Партньорски взаимоотношения Бърнаут Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Панически атаки Екзистенциална криза Детско-юношески Хипохондрия Фобия Кризисна интервенция Депресия Посттравматичен стрес

Образование

Великотърновски университет" Св.св. Кирил и Методий"

Психология и социология на управлението

2002-01-15 - 2005-12-23

Великотърновски университет 'Св.св. Кирил и Методий"

Психология

2018-09-16 - 2021-02-12

Медицински университет - гр. Пловдив

„Обща и клинична психопатология"

2021-05-05 - 2021-05-30

Медицински университет - гр. Пловдив

"Медицинска психология”

2022-01-08 - 2022-01-22

Медицински университет - гр. Пловдив

"Водене на клинични случаи - основи и отвъд"

2021-09-04 - 2021-09-26

Българска Академия на науките и изкуствата - Демографски институт

Специална психотерапия

2021-06-01 - 2021-11-30

Българска Академия на науките и изкуствата - Демографски институт

Обща психотерапия за практикуващ психотерапевт

2022-01-02 - 2022-04-13

"'Analyzing minds'' - България

„Психосоматика”

2020-01-04 - 2020-01-05

Дружество по позитивна психотерапия за България (ДППБ), Асоцииран член на WAPP, WSP, EAP

Базисно обучение по позитивна психотерапия

2019-09-15 - 2020-08-23

НУЛЦ на БЧК - Лозен, София

"Кризисно консултиране"

2019-07-12 - 2019-07-14

Институт психологии творчества Метамодерн

Базово ниво Неврографика, Пользователь; Алгоритм снятия ограничений

2021-01-10 - 2021-01-10

Фондация "Идентичност"

"Мотивационно интервюиране"

2020-05-30 - 2020-05-31

Българско дружество по логотерапия и екзистенцанализ

"Онкология и логотерапия" - с водещ Клаус Гщирнер

2021-12-01 - 2021-12-01

Институт ОХ КАРТИ - България

Базов тренинг с ОH CARDS

2021-04-17 - 2021-04-18

Аcademy for successful life with Dmitry Polishchuk

Energy matrix

2023-01-31 - 2023-02-02

EATA European association for transactional analysis

Course Transactional analysis

2023-01-28 - 2023-01-29

УНИКАЛ онлайн институт

Многофакторни причини за развитие на хранителните разстройства

2023-04-25 - 2023-04-25

Българско дружество по логотерапия и екзистенцанализ

"Бърнаут и стрес"

2023-04-05 - 2023-04-05