д-р Стелиян Славов

2 проведени сесии

Автобиография

В практиката си целя клиентите ми да достигнат до възможно най-голяма степен на вътрешна свобода и лично благополучие (щастие, хармония, баланс) при изживяването на собствения си, уникален живот. Работя с методите и принципите на Психосинтеза, позитивните, хуманистични и трансперсонални подходи в психологията.

Най-общо постигането на задоволително ниво, при което човек може да се нарече „свободен“, "автономен" и "щастлив" се характеризира с осъзнаването и разпознаването на "Вътрешният Аз" (индивидуалният център и регулатор на всички психични процеси), чрез което дълбоко познаване човек се превръща в "режисьор" на своя собствен живот и "владетел" на вътрешното си царство.


Вътре в човек състоянието на  Свобода се характеризира като:
• Автентично присъствие и способност за искрено изразяване на своите мисли, чувства и убеждения независимо от характера на социалните ситуации.

• Свобода от очакванията и изискванията на обществото (в това число и от членовете на семейството).

• Отсъствие в психиката на разрушителни мисли, емоции, убеждения (или поне преобладаване на градивните такива).

• Положителна самооценка и удовлетворение от своето собствено съществуване.

• Способност за изживяване на радост от малките, прости неща, както и способност за самоирония.

• Наличие (в цялостен или частичен аспект) на реални, активни добродетели и състояния свързани с духовно-нравствената сфера като: скромност, милосърдие, състрадание, смирение и т.н.

• Постигане на примирие с миналото (минали рани, травми, състояния на вина, гняв и пр.).

• Осъзнато изживяване на настоящия момент Тук и Сега.

• Липса на тревоги за бъдещето и страхове от неизвестното.

• Вяра в живота.

• Любов към другите и чистосърдечност във взаимоотношенията.

• Грижа и обич към себе си (независимо от несъвършенствата)

и още много други…

 

От срещата ни може да очаквате:

- пълна конфиденциалност и уважение към Вашата уникалност.

- подкрепа и насоки за постигане на трайно благополучие, растеж и хармония.

Психолог
Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Екзистенциална криза Депресия Проблеми със съня Посттравматичен стрес Партньорски взаимоотношения Бърнаут Панически атаки Детско-юношески

Образование

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Социална психология - Докторантура

2016-09-01 - 2019-06-10

Великотърновски университет "Св. Св, Кирил и Методий"

Психология -Бакалавър

2009-09-01 - 2013-06-15

Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"

Социална психология - Магистър

2013-09-01 - 2014-06-10

Сертификати

Статии от д-р Стелиян Славов

Няма налични видими статии