Кристиана Бенчева

58 проведени сесии

Автобиография

Hello, my name is Kristiana Bencheva, and I'm a psychology counselor and clinical psychologist. I am president and co-founder of the Bulgarian Association for Reality Therapy and a Reality therapist in training. I take a client-centered approach to counseling, which means that I tailor my approach to your individual needs and goals. I believe that everyone has the power to make positive changes in their lives, and my role as a counselor is to help you tap into that power.

In Reality therapy, we focus on the present moment and on taking responsibility for our thoughts and actions. I work with clients to identify any problematic behaviors or thought patterns that may be holding them back, and to develop more effective ways of thinking and behaving.

I take a non-judgmental and compassionate approach to counseling, and I work collaboratively with my clients to help them achieve their desired outcomes. Whether you're struggling with anxiety, depression, relationship issues, or any other mental health concerns, I'm here to help.

I have experience working with clients from diverse backgrounds and with a range of mental health concerns, and I'm passionate about helping people live more fulfilling lives. If you're ready to make positive changes in your life, I would be honored to work with you. Let's work together to help you achieve your goals and live your best life.

 

Здравейте, казвам се Кристиана Бенчева и съм консултант и клиничен психолог. Председател и съосновател на Българската асоциация по Терапия на реалността и психотерапевт на реалността в обучение. Прилагам клиентски центриран подход към консултирането, което означава, че съобразявам подхода си с вашите индивидуални нужди и цели. Вярвам, че всеки има силата да направи положителни промени в живота си, а моята роля като консултант е да ви помогна да се възползвате от тази сила.

В Терапия на реалността се фокусираме върху настоящия момент и върху поемането на отговорност за нашите мисли и действия. В работата си с клиентите  идентифицирам проблемни поведения или мисловни модели, които може да ги възпрепятстват, и заедно изграждаме нови, по-ефективни начини на мислене и поведение.

Подхождам към консултирането без предубеждения и с разбиране. Работя в сътрудничество с клиентите си, за да им помогна да постигнат желаните резултати. Независимо дали се борите с тревожност, депресия, проблеми във взаимоотношенията или други проблеми, свързани с психичното здраве, аз съм тук, за да ви помогна.

Имам опит в работата с клиенти от различни среди и с различни проблеми, свързани с психичното здраве, и се стремя да помагам на клиентите си да водят по-пълноценен живот. Ако сте готови да направите положителни промени в живота си, за мен ще бъде чест да работя с вас. Нека работим заедно, за да ви помогнем да постигнете целите си и да живеете един щастлив живот.

Психолог Клиничен
Партньорски взаимоотношения Бърнаут Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Панически атаки Екзистенциална криза Хипохондрия Депресия Проблеми със съня Посттравматичен стрес Фобия Хранително разстройство Зависимост

Образование

Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Master 's Degree, General Psychology / магистър Обща психология

2017-10-01 - 2019-02-03

South-West University "Neofit Rilski" / Югозападен университет "Неофит Рилски"

Master's Degree, Clinical Psychology / магистър Клинична психология

2020-10-01 - 2022-02-03

European Institute for Reality Therapy / Европейски Институт по Терапия на Реалността

Reality Therapy / Психотерапевт по Терапия на реалността

2021-04-14 - 2026-05-31

Сертификати

N/A

Статии от Кристиана Бенчева

Няма налични видими статии